IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

2de Leerjaar A

1ste graad

In het tweede jaar A-stroom bouwen we de modernisering die in het eerste jaar startte verder uit. Je krijgt nog steeds een brede basis van algemene vorming voor 25 lesuren per week. We richten ook, net als in het eerste jaar, lesuren ‘remediëring en uitbreiding’ in voor Nederlands en wiskunde. Daarnaast kies je voor één basisoptie voor 5 lesuren.

De basisopties zijn verbredende lesuren waarin je dieper kennismaakt met de dingen die jou interesseren. Ze bouwen verder op de projecturen in het eerste jaar en bieden al een voorsmaakje op de mogelijkheden binnen het bijhorende domein in de tweede graad. Maar als je in de loop van dit jaar merkt dat je toch iets anders wil, kan je het in het derde jaar ook een helemaal andere richting uit gaan.

Op onze school bieden we de volgende basisopties aan:

Maatschappij en Welzijn:

Binnen de basisoptie Maatschappij en Welzijn ontdek je via een wetenschappelijke benadering meer over de samenleving. Je verdiept je in gedrag en communicatie, een gezonde levensstijl (o.a. voeding) en lifestyle (schoonheid, mode, haarzorg, …). Door in verschillende thema’s  deze aspecten te onderzoeken, krijg je een breed beeld op de mens en zijn omgeving.

Deze basisoptie bereidt je voor op doorstroomrichtingen of doorstroom-/arbeidsmarktgerichte richtingen in de tweede graad. Binnen onze school kan je kiezen uit deze richtingen:
Doorstroom: Maatschappij en Welzijnswetenschappen
Doorstroom/Arbeid: Maatschappij en Welzijn

Kunst en Creatie:

In de basisoptie Kunst en Creatie focussen we op het artistieke proces. Je leert met een kunstzinnige blik naar de wereld rondom je te kijken en je creëert zelf op verschillende manieren je eigen kunstwerken. De nadruk ligt op het artistieke en beeldende, maar je maakt ook al kennis met het grafische proces.

Deze basisoptie bereidt je voor op doorstroomrichtingen of doorstroom-/arbeidsmarktgerichte richtingen in de tweede graad. Binnen onze school kan je kiezen uit deze richtingen:
Doorstroom/Arbeid: Beeldende en Audiovisuele Kunsten, Grafische Technieken
Er is ook een ruime waaier aan kunstgerelateerde doorstroomrichtingen bij onze zusterschool Sint-Lucas KSO.

 

Basisvorming
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 4
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Remediëring en differentatie  
– Nederlands 1
– Wiskunde 1
Basisoptie 5
– Maatschappij en Welzijn
– Kunst en Creatie
Totaal 32