IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

Maatschappij en Welzijn

2de graad

Wil jij je inzetten voor ieders gezondheid en welzijn op verschillende niveau’s en ben jij geboeid door mensen? Ben je gericht op de maatschappij waarin wij leven? Durf jij jezelf in vraag stellen? Zoek jij naar een studierichting die jou voorbereidt op het hoger onderwijs of die een rechtstreeks ticket verleent tot de arbeidsmarkt?

Dan kunnen wij samen jouw toekomst schrijven!

Wij bieden jou:

  • Een leerervaring op maat in een kleine klasgroep.
  • Een hecht lerarenteam dat bouwt op expertise.
  • Een persoonlijke aanpak in een warm schoolklimaat.
  • Een centraal gelegen leeromgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in divers Antwerpen.

Kortom: een plek waar jij je thuis voelt!

Volgende specifieke lesonderdelen komen aan bod:

  • Gezondheidsbevordering: In de tweede graad onderzoek  je het menselijk functioneren en gaat aandacht uit naar maaltijd-, interieur- en linnenzorg. In de derde graad leer je als zorgverlener zorg dragen voor anderen. Dit meer gefundeerd vanuit een sterk wetenschappelijk-theoretische basis.
  • De mens in relatie tot de samenleving: thema’s als identiteit, diversiteit, (on)gelijkheid, armoede en jeugdrecht krijgen bijzondere aandacht in dit vak.
  • Ontwikkeling en pedagogisch handelen: we bekijken en bestuderen de ontwikkeling van baby tot volwassene en analyseren verschillende opvoedingssituaties. Dit om je voor te bereiden op de derde graad waar je als kinderbegeleider of zorgkundige leert handelen in verschillende omgevingen of stageplaatsen.

We trainen en coachen je in het observeren, communiceren en reflecteren.

  • Projectwerk: aan de hand van uitstappen, gastsprekers, workshops en het organiseren van activiteiten maak je kennis met het sociale werkveld.
1ste
2de
Algemene Vorming 20 18
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
ICT – artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifieke Vorming 12 14
Maatschappij en Samenleving 1 2
Ontwikkeling & Pedagogisch handelen 4 3
Gezondheidsbevordering 4 4
Beroepsgericht Projectwerk 3 3
Anatomie & Fysiologie 2
Totaal 32 32