IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

Maatschappij en Welzijn

2de graad

Profiel:

 • Je bent geïnteresseerd in de mens en zijn gedrag.
 • Thema’s als welzijn, lichaamszorg, voeding, gezondheid, agogiek, mens en samenleving kunnen je boeien.
 • Je bent sociaal voelend, creatief en communicatief.
 • Je wil mensen ondersteunen, verzorgen en begeleiden.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd.

 

Inhoud van de specifieke vakken:

 • Gezondheidsbevordering: in de tweede graad onderzoek je het menselijk functioneren en gaat aandacht uit naar maaltijd-, interieur- en linnenzorg.
 • De mens in relatie tot de samenleving: thema’s als identiteit, diversiteit, (on)gelijkheid, armoede en jeugdrecht krijgen bijzondere aandacht in dit vak.
 • Ontwikkeling en pedagogisch handelen: we bekijken en bestuderen de ontwikkeling van baby tot volwassene en analyseren verschillende opvoedingssituaties. Dit om je voor te bereiden op de derde graad waar je als begeleider of zorgkundige leert handelen in verschillende omgevingen of stageplaatsen. We trainen en coachen je in het observeren, communiceren en reflecteren.
 • Projectwerk: aan de hand van uitstappen, gastsprekers, workshops en het organiseren van activiteiten maak je kennis met het sociale werkveld.
 • Anatomie en fysiologie: In dit onderdeel komt de onderlinge relatie tussen fysiologische processen en anatomische structuren bij de mens aan bod. Kennis en inzicht met betrekking tot de menselijke fysiologie en anatomie dragen immers bij tot inzicht in het functioneren van de mens als organisme.

 

Wij bieden jou:

 • Een leerervaring op maat in een kleine klasgroep.
 • Een hecht lerarenteam dat vertrekt vanuit hun expertise uit het werkveld.
 • Een persoonlijke aanpak in een warm schoolklimaat.
 • Een centraal gelegen leeromgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in Antwerpen.
 • Extra tijd voor wiskunde en wetenschappen.

 

Je toekomst

Vanuit deze richting is het een logische keuze om door te stromen naar het studiedomein maatschappij en welzijn in de derde graad. Je kan een keuze maken tussen de richtingen ‘gezondheidszorg’ en ‘opvoeding en begeleiding’.

1ste
2de
Algemene Vorming 20 18
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
ICT – artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifieke Vorming 12 14
Maatschappij en Samenleving 1 2
Ontwikkeling & Pedagogisch handelen 4 3
Gezondheidsbevordering 4 4
Beroepsgericht Projectwerk 3 3
Anatomie & Fysiologie 2
Totaal 32 32