PRAKTISCH

Op deze pagina vind je alle praktische informatie over onze school.

Visie van de school: “Elke leerling telt! Talent (h)erkend”

Onze school streeft naar de (h)erkenning van het talent van elke leerling. Om talent te ontwikkelen is het belangrijk dat elke leerling zich goed voelt en in de juiste richting zit, maar ook aanvoelt dat er alles aan wordt gedaan om zijn leerproces te optimaliseren in een veilige en vertrouwde omgeving.

Om een aangenaam schoolklimaat te creëren is er nood aan engagement, wederzijds respect en duidelijke communicatie.

We engageren ons om de jongeren kansen te geven en extra inspanningen te doen om de leerlingen te begeleiden in hun soms moeilijk persoonlijk traject binnen een haalbaar kader voor de school.

Op het Instituut Sint-Maria krijgt elke leerling zorg op maat. Wij bieden ondersteuning voor leer-, leef- en taalzorgen.

 

De brede basiszorg voor leerlingen is de opdracht van elke leraar en maakt deel uit van zijn/haar pedagogisch en didactisch handelen. Een uitgangspunt daarbij is dat elke klasgroep divers is en dat de leraar daar rekening mee houdt. Door van bij het begin oog te hebben voor de behoeften van een groep leerlingen zijn er minder specifieke maatregelen nodig voor individuele leerlingen.

Ook ouders hebben een zeer belangrijke rol binnen de brede basiszorg. Via open communicatie, wederzijdse betrokkenheid en opvolging kunnen we optimale leeromstandigheden creëren voor de leerling.

Leerlingen, leraren, ouders en leerlingenbegeleiding kunnen aangeven dat een leerling meer noden heeft dan de aangeboden brede basiszorg. Samen zoeken we in de verhoogde zorg naar een juiste aanpak of begeleiding met als doel de leerling maximale leer- en ontwikkelingskansen te bieden en het welbevinden te verhogen.

Samen met CLB, Ondersteuningsnetwerken, externe organisaties, … kan de zorg uitgebreid worden. Een aangepast traject kan uitgestippeld worden met daarin dispenserende of compenserende maatregelen. Aan de hand van de onderwijsbehoeften van de leerling wordt samen met de leerling, ouders en het schoolteam gezocht naar oplossingen met als doel een individueel handelingsplan op te stellen.

Als de aanpassingen die mogelijk zijn binnen de school onvoldoende zijn om de leerling verder op weg te zetten, wordt een overstap naar een traject of andere school op maat in samenwerking met het CLB onderzocht en bewerkstelligd.

Klik hier om het Schoolreglement 2023-24 te downloaden.

Klik hier om het het ABC voor leerlingen en studenten (2023-2024) te downloaden.

Inschrijven kan je doen op deze pagina.

Boeken bestel je via de site van Studieshop.be. Je leest hier hoe het werkt.

Wanneer
Het is belangrijk dat je vóór 15 juli bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt.

Hoe

  1. Ga naar www.studieshop.be/bestel.
  2. Kies onze school en de juiste klas.
  3. Log in of maak een account (e-mailadres ouder).
  4. Geef de naam van de leerling in.
  5. Kijk je boekenlijst na en bestel.

Vragen?

Bel Studieshop.be op 09 298 17 17

Of neem contact op met de school:

Boekenverantwoordelijke
Dienst logistiek en financieel beleid
Instituut Sint-Maria
Lovelingstraat 8
2060 Antwerpen
03/235 37 35
boekenbestellen@sintmaria.school

Je kan het studentenpakket bij pivotpoint  bestellen via volgende link:

https://www.pivotpointshop.be/shop/student/2023-2024-st-maria-antwerpen-pakketten

Kies hier voor het juiste jaar.

Tip: Gebruik steeds je e-mailadres van de school

Voor alle informatie betreffende studietoelagen kan je terecht op volgende site: www.studietoelagen.be
Ook bij de leerlingenbegeleiding kan je terecht voor verdere verduidelijking.