IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

2de graad

Profiel

  • Je hebt een brede maatschappelijke interesse en open kijk op de wereld.
  • Je bent geboeid door het menselijk gedrag.
  • Je wil en kan werken en leren met anderen.
  • Je wil en kan je gedrag in vraag stellen en bijsturen.

 

Inhoud van de specifieke vakken:

Psychologie: in dit vak onderzoek je de ontwikkeling van de mens vanuit verschillende begrippenkaders, bekijk je de communicatie tussen mensen en analyseer je het algemene gedrag van de mens.

Sociologie: je bekijkt en analyseert het gedrag van de mens in zijn relatie tot anderen en in een ruime maatschappelijke context. Je bestudeert o.a. sociale structuren en kenmerken van de hedendaagse samenleving.

Bij beide vakken maak je kennis met verschillende theorieën, ontwikkel je begrippenkaders en kan je kritisch en analytisch te werk gaan in verschillende onderzoeksopdrachten.

Filosofie: we gaan na wat filosofie en filosoferen juist inhoudt en ontwikkelen een filosofische grondhouding. We onderzoeken wat de mens is, wat we kunnen weten en wat we kunnen hopen en bekijken daarbij hoe we moeten handelen.

Wij bieden jou:

  • Een leerervaring op maat in een kleine klasgroep.
  • Een hecht lerarenteam dat vertrekt vanuit hun expertise uit het werkveld.
  • Een persoonlijke aanpak in een warm schoolklimaat.
  • Een centraal gelegen leeromgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in Antwerpen.

We kiezen ervoor als school om extra tijd te voorzien voor wiskunde en wetenschappen.

Je toekomst

Vanuit deze richting is het een logische keuze om door te stromen naar de richting Welzijnswetenschappen in de derde graad.

Deze richting bereid je voor op academische en professionele bachelors zoals Psychologie, Pedagogische wetenschappen, onderwijs, sociaal-agogisch werk,…

 

1ste
2de
Algemene Vorming 24 23
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
ICT – Artistieke Vorming 1
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 5 5
Wiskunde 4 4
Specifieke Vorming 8 9
Filosofie 2 2
Sociologie en psychologie 5 6
Totaal 32 32