IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

Welzijnswetenschappen

3de graad

Domein: Maatschappij & Welzijn

Profiel:

 • Je hebt een brede maatschappelijke interesse en open kijk op de wereld.
 • Je bent nieuwsgierig naar de mens binnen de samenleving.
 • Je kan wetenschappelijk informatie opzoeken en kritisch verwerken.
 • Je werkt graag samen.
 • Je durft je eigen gedrag in vraag te stellen en bij te sturen.
 • Je wil een brede en kwalitatieve voorbereiding op hoger onderwijs.

 

Inhoud van de specifieke vakken:

Gedragswetenschappen: in dit vak onderzoek je de ontwikkeling van de mens vanuit verschillende begrippenkaders, bekijk je de communicatie tussen mensen en analyseer je het algemene gedrag van de mens.

Sociale wetenschappen: je bekijkt en analyseert het gedrag van de mens in zijn relatie tot anderen en in een ruime maatschappelijke context. Je bestudeert sociale structuren en kenmerken van de hedendaagse samenleving.

Bij beide vakken maak je kennis met verschillende theorieën, ontwikkel je begrippenkaders en kan je kritisch en analytisch te werk gaan in verschillende onderzoeksopdrachten.

Filosofie: binnen dit vak gaan we na wat filosofie en filosoferen juist inhoudt en ontwikkelen we een filosofische grondhouding. Je leert nadenken over wie we zijn, goed en kwaad en de zin van het leven vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving en gezondheid en welzijn.

 

Wij bieden jou:

 • Een leerervaring op maat in een kleine klasgroep.
 • Een hecht lerarenteam dat vertrekt vanuit hun expertise uit het werkveld.
 • Een persoonlijke aanpak in een warm schoolklimaat.
 • Een centraal gelegen leeromgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in Antwerpen.
 • Extra tijd voor statistiek en wetenschappen.

 

Je toekomst

Deze richting bereid je voor op een academische of professionele vervolgopleiding, en sluit naadloos aan bij opleidingen binnen het studiedomein Maatschappij en welzijn:

 • Psychologie
 • Pedagogische wetenschappen
 • Sociaal-agogische wetenschappen
 • Orthopedagogiek
 • Verpleegkunde

 

1ste 2de
Algemene Vorming 17 17
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifieke Vorming 15 15
Filosofie 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Sociale Wetenschappen 3 3
Gedragswetenschappen 4 4
Communicatie 1
Mens & Samenleving 1
Esthetica 1
Statistiek 1
Totaal 32 32