IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

TSO Sociale & Technische Wetenschappen

3de graad

  • Je hebt belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving.
  • Je hebt een brede maatschappelijke interesse.
  • Je bent sociaalvoelend.
  • Je wilt je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
  • Je vindt gezonde voeding belangrijk.
  • Je bent geïnteresseerd in natuurwetenschappen.
  • Je beschikt over een behoorlijke wetenschappelijke basis.
  • Je wilt voortstuderen, bijvoorbeeld voor professionele bachelor.

 

In de studierichting Sociale en Technische Wetenschappen ligt de nadruk op de exact wetenschappelijke vakken in combinatie met maatschappelijke en sociale wetenschappen. Chemische, biologische of fysische verschijnselen vormen het uitgangspunt voor het vak natuurwetenschappen. Onderwerpen zoals cellen, koolstof- en biochemie, dynamica en de werking van het menselijk lichaam komen aan bod. Labowerk zet de theorie om in de praktijk. In het vak sociale wetenschappen maak je kennis met thema’s als invloeden op het menselijke gedrag, ontwikkeling van kind tot bejaarde, opvoedkunde, rechten en plichten van de mens, maatschappelijke voorzieningen. In het vak integrale opdrachten leer je competentieontwikkelend vanuit natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of voeding. Je leert sociaal wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken. Je organiseert activiteiten voor verschillende doelgroepen. Je wordt begeleid in het leren bereiden van maaltijden. Je wordt vaardiger in mondeling presenteren. Nadenken over je eigen leren en je studieloopbaan vormt de rode draad in dit vak.

 

De derde graad sociale en technische wetenschappen biedt een degelijke voorbereiding op een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool.

2de
(enkel 2023)
Basisvorming
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 3
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Engels 2
Specifiek gedeelte
Natuurwetenschappen 4
Sociale wetenschappen 4
Integrale opdrachten 8
Totaal 34