IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

3de graad

De studierichting “Gezondheids- en welzijnswetenschappen” spreekt jongeren aan die sociaalvoelend zijn, graag met mensen omgaan, interesse hebben voor wat de mens en henzelf beweegt. Het is een studierichting voor jongens en meisjes die interesse hebben voor natuurwetenschappelijke, sociale en psychologisch-pedagogische onderwerpen en de wetenschappelijke achtergrond daarvan.

Iedereen kan instappen vanuit de studierichtingen tweede graad TSO, KSO, ASO.

 

Wat bieden wij aan?

  • Geactualiseerde cursussen.
  • Praktijkgerichte lessen en uitstappen.
  • Kennismakingsstages (in blokken van 4 weken) in kleuterscholen, kinderdagverblijven en RVT’s.
  • Basis in zorgende handelingen.
  • Contacten met voorzieningen en personen uit het sociale werkveld: pleegzorg, netbalcompetitie voor PmB.
  • Introductiedagen.

 

Wat na GWW?

De opleiding is vooral gericht op voortgezette studies in het hoger onderwijs of een Se-n-Se-opleiding. Wegens de grote wetenschappelijk en psycho-pedagogische basis stromen leerlingen vooral door naar volgende richtingen:

  • lerarenopleiding lager- en kleuteronderwijs;
  • paramedische richtingen;
  • verpleegkunde;
  • sociaal werk, (ortho)pedagogie, (toegepaste) psychologie.
2de
(enkel 2023)
Basisvorming
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Engels 2
Specifiek gedeelte
Gezondheid en welzijn 3
Psychologie & pedagogiek 3
Toegepaste biologie 4
Toegepaste chemie 2
Toegepaste fysica 1
Stages & seminaries 6
Totaal 34