IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

Opvoeding & Begeleiding

3de graad

Domein: Maatschappij & Welzijn

Profiel

  • Je bent geboeid door het menselijk gedrag.
  • Je wil graag jonge kinderen ondersteunen en begeleiden.
  • Je durft je eigen gedrag in vraag te stellen en bij te sturen.
  • Je werkt graag samen met anderen.

 

Inhoud van de specifieke vakken:

Psychologie: je onderzoekt de ontwikkeling van de mens vanuit verschillende begrippenkaders en analyseer je het algemene gedrag van het jonge kind.

Pedagogie: je verwerft een zicht op verschillende pedagogische modellen en opvoedingsvisies. We staan tevens ook stil bij de diversiteit in onze samenleving.

Pedagogisch- en kwaliteitsvol handelen: de basiscompetenties verworven in de tweede graad worden verder toegepast in het begeleiden en ondersteunen van kinderen. We groeien verder in het observeren, communiceren, planmatig handelen en organiseren.

Stage: In deze richting ga je ook op stage. Deze zal plaatsvinden in een organisatie waar kinderen onder de 12 jaar begeleid worden.

Beroepsgericht projectwerk: tweewekelijks organiseren we activiteiten en projecten die nauw aansluiten bij het werkveld en dus ook een voorbereiding vormen op je stage.

 

Wij bieden jou:

  • Een leerervaring op maat in een kleine klasgroep.
  • Een hecht lerarenteam dat vertrekt vanuit hun expertise uit het werkveld.
  • Een persoonlijke aanpak in een warm schoolklimaat.
  • Een centraal gelegen leeromgeving die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer in Antwerpen.

 

Je toekomst

Na deze opleiding heb je de keuze om aan de slag te gaan als kinderbegeleider in een school (bv naschoolse opvang) of een kinderdagverblijf. Of je studeert verder binnen de waaier van de professionele bachelors binnen de menswetenschappen, zoals bijvoorbeeld: pedagogie van het jonge kind, orthopedagogie, …

 

1ste 2de
Algemene Vorming 16 16
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Specifieke Vorming 16 16
Pedagogische & kwaliteitsvol handelen 3 3
Psychologie 2 2
Pedagogiek 2 2
Beroepsgericht Projectwerk 4 4
Mens & Samenleving 1
Stage 4 5
Totaal 32 32