IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

KSO Vrije Beeldende Kunsten

3de graad

Het visualiseren van ervaringen door het hanteren van verschillende technieken, is de grondslag van de derde graad Beeldende Kunst. De jonge kunstenaar leert dat elke techniek uniek is en gaat op zoek naar de meest geschikte mogelijkheden.

De richting bereidt de leerling voor op hoger (kunst)onderwijs.

2de
(enkel 2023)
Basisvorming
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 3
Wiskunde 2
Engels 2
Specifiek gedeelte
Kunstgeschiedenis 2
Vrije beeldende kunst 10
– 2-dimensionale Beeldende Vorming
– 3-dimensionale Beeldende vorming
Kunstinitiatie 1
Waarnemingstekenen 4
Modelschetsen 3
Totaal 35