IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

BSO Haarzorg

3de graad

De opleiding haarzorg is een praktische opleiding. Tijdens de praktijklessen worden de basistechnieken aangeleerd en ingeoefend. De leerlingen leren het juiste evenwicht te vinden tussen wat praktisch haalbaar is en wat de klant wenst of droomt.

Het theoretische luik omvat algemeen-vormende vakken zoals Frans, PAV en vakken die aanleunen bij de opleiding zoals vaktechnologie (de huid en het haar met mogelijke aandoeningen, bespreking van producten, …) en onderzoekend project die de economische kant onder handen neemt.

Kapper of kapster word je niet in een handomdraai. We mogen hier terecht spreken van een métier. Het leerkrachtenkorps staat dan ook garant voor een optimale coaching en leert de leerlingen gaandeweg om zelfstandige technieken te combineren met creativiteit en een persoonlijke toets. Als jongste afdeling binnen het Instituut Sint-Maria ligt de klemtoon zoals steeds, meer op kwaliteit dan op kwantiteit. Kwaliteit van het afgeleverde product: ‘goede kapsters en kappers’ door de kwaliteit van de aanpak: ‘intensieve en persoonlijke begeleiding van de jongeren door bekwaam personeel.

De dagelijkse sfeer in onze school en de jaarlijks wederkerende successen in competities met vele grotere Vlaamse en Belgische scholen bewijzen dat onze manier van werken vruchten afwerpt.

2de
(enkel 2023)
Basisvorming
Godsdienst 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Project Algemene Vakken 4
Frans 2
Plastische Opvoeding 1
Specifiek gedeelte
Haarzorg 13
Stage 1 dag/week
Complementair gedeelte
Ondernemend Project 2
Engels 2
Totaal 34