IS DEZE OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.

NOG VRAGEN?

Stel ze tijdens een infomoment. Sint-Maria pakt de infomomenten tijdens het schooljaar heel gericht en persoonlijk aan. Dat betekent dat je heel het jaar door een afspraak kan maken met een leerkracht van een bepaalde richting. Het moment kan je zelf kiezen. Tijdens het infomoment kan je een rondleiding krijgen in de school, een overzicht van de vakken of vragen stellen.

BSO Etalage & Standendecoratie

3de graad

Je specialiseert je in technieken die onmiddellijk toepasbaar zijn voor etalage, standenbouw en decoratie. Je leert gebruik te maken van allerlei hand- en elektrisch gereedschap en verschillende materialen te bewerken. Je verwerft gevoel voor compositie, vorm, kleur en verhoudingen. Je leert twee- en driedimensionale digitale ontwerpen maken en ontwikkelt tekenvaardigheden.

Werk je graag met je handen en wil je je ruimtelijk denken ontwikkelen, dan zal je je hier thuis voelen.

Onze aanpak

Een gemotiveerd, nieuw team van professionals uit jouw toekomstige werkveld zullen je begeleiden naar de vormgever van onze visuele en commerciële wereld van morgen.

Het team zal je kritisch leren denken en je visuele oog prikkelen. Je zal nieuwe technologieën aangereikt krijgen en deze combineren met de tradities en waarden van het vakgebied zonder het einddoel uit het oog te verliezen. De opleiding legt het accent op etaleren, decoreren en standenbouw. Je zal alle nodige kennis verwerven om in deze drie vakgebieden te gaan werken. Door middel van stages en grote buitenschoolse projecten kan je je meer specialiseren in één van de drie domeinen.

Onze missie is jullie gemotiveerd en volwassen af te leveren aan de beroepswereld op maat van jouw interessegebied, met een persoonlijke aanpak, rekening houdend met de talenten en mogelijkheden van elke leerling. Na het behalen van je getuigschrift is er toegang tot volgende creatieve en internationale beroepen: etaleur-decorateur van standen of winkels, decor en rekwisieten binnen de tv- of theaterwereld, visual merchandiser in de winkel, … of je kan een specialisatiejaar in deze richting volgen en zo ook je diploma secundair onderwijs behalen.

2de
(enkel 2023)
Basisvorming
Godsdienst 2
Engels 2
Project Algemene Vakken 4
Lichamelijke Opvoeding 2
Specifiek gedeelte
Kunstinitiatie 2
Standenbouw 2
Nieuwe Media 2
Digitaal Ontwerp 2
Styling 2
Etaleren 4
Decoratieve technieken 4
Stage 6
Totaal 34