Maatschappij en Welzijn

2de graad

Door de hervorming van het secundair onderwijs zal vanaf het schooljaar 2021 de naam Sociale en Technische Wetenschappen wijzigen in Maatschappij en Welzijn. Leerlingen die instappen in het 1ste jaar zullen de eersten zijn die kennismaken met de aangepaste richting.

Ben jij nieuwsgierig en oprecht geïnteresseerd in het menselijk gedrag?

  • Geloof jij in de diversiteit van onze samenleving en motiveert dat jou om hierover na te DENKEN én hiervoor dingen te DOEN?
  • Heb je een fascinatie het functioneren van het menselijk lichaam?
  • Voel jij je aangesproken om met verschillende doelgroepen te werken: van peuters en kleuters tot ouderen?
  • Durf jij jezelf en je handelen in vraag te stellen en werk je ook graag samen met anderen?

Als het antwoord op deze vragen veelal ja is, dan zit je bij Maatschappij en Welzijn aan het goede (juiste) adres!

Volgende specifieke lesonderdelen komen aan bod:

  • Gezondheidsbevordering: In de tweede graad onderzoek  je het menselijk functioneren en gaat aandacht uit naar maaltijd-, interieur- en linnenzorg. In de derde graad leer je als zorgverlener zorg dragen voor anderen. Dit meer gefundeerd vanuit een sterk wetenschappelijk-theoretische basis.
  • De mens in relatie tot de samenleving: thema’s als identiteit, diversiteit, (on)gelijkheid, armoede en jeugdrecht krijgen bijzondere aandacht in dit vak.
  • Ontwikkeling en pedagogisch handelen: we bekijken en bestuderen de ontwikkeling van baby tot volwassene en analyseren verschillende opvoedingssituaties. Dit om je voor te bereiden op de derde graad waar je als kinderbegeleider of zorgkundige leert handelen in verschillende omgevingen of stageplaatsen.

We trainen en coachen je in het observeren, communiceren en reflecteren.

  • Projectwerk: aan de hand van uitstappen, gastsprekers, workshops en het organiseren van activiteiten maak je kennis met het sociale werkveld.
1ste
vanaf 2021
2de
vanaf 2022
Algemene Vorming 20 18
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke Opvoeding 2 2
MEAV (Maatschappelijke, economische en artistieke vorming) 1
Natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
Specifieke Vorming 12 14
Maatschappij en Samenleving 1 2
Ontwikkeling 2 1
Pedagogisch handelen 2 2
Gezondheidsbevordering 4 4
Beroepsgericht Projectwerk 3 3
Anatomie & Fysiologie 2
Totaal 32 32

Wil je nog meer informatie?

Wil je nog meer informatie over deze studierichting? Maak gerust een afspraak met een leerkracht voor een rondleiding en extra uitleg.


Iets voor jou?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.