7PI – optie Grafiek & Illustratie

  • Je tekent en schildert graag.
  • Je bent vooral geïnteresseerd in het beeld.
  • Je bent illustratief aangelegd.

Je wilt TOEGEPAST of VRIJ BEELDEND WERK maken.

Gaat je interesse meer uit naar vrij beeldend werk, fotografie, schilderen, grafiek, beeldverhaal en animatie, dan biedt deze context een goede basis. Hier wordt de meeste aanleg voor vrij artistiek tekenen verwacht.

 

Het aanbod van tekenen naar waarneming, modeltekenen, conceptueel denken en grafisch atelier voeden je onderzoekende en artistieke geest en bieden een stevige basis. Zo kan je doorstromen naar se-n-se GTI of hoger kunst onderwijs.

 

Er staan voor de afgestudeerde van Grafiek & Illustratie verscheidene mogelijkheden open, steeds met de focus op het vervaardigen van beeld: grafiek, illustratie, fotografie, strip, vrije beeldende kunst…

 

Na aantal jaren ervaring kan het interessant zijn zich als zelfstandige te vestigen en te werken in opdracht.

Basisvorming
Engels 2
Plastische opvoeding 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Godsdienst 2
Specifiek gedeelte
– Atelier Grafisch ontwerp 4
– Illustratie digitaal en manueel 4
– Fotografie 2
– Layout en typografie 2
– Atelier GTI 6
– Stage 4
Totaal 34

Het atelier GTI van 6u is ingevuld met specifieke vakken:

– 2u waarneming en model
– 4u grafische technieken

Je ontwikkelt je tekenvaardigheden:
– waarneming
– model
Je maakt kennis met de grafische druktechnieken:
– hoogdruk, diepdruk, vlakdruk, zeefdruk.
Je kan een gegeven illustreren, voor een toegepaste opdracht of eigen artistiek werk.
Je kent de basisregels van het grafisch en illustratief ontwerpen en de digitale technieken om het ontwerpidee te realiseren.

Waarnemingstekenen
Waarnemingstekenen is bewust en gericht kijken en zien. Onderzoek doen naar het leren zien in relaties van punten, lijnen, vormen en massa’s in de ruimte en werken aan de beheersing van de compositie. Dit door middel van analytische studies en vlugschetsen: stillevens, landschap, stadslandschap, interieurs.

Modeltekenen
Tekenen naar levend mannelijk en vrouwelijk model. Je leert het verschil kennen tussen een analytische studie, kunnen tekenen in de juiste verhouding en een snelschetsstudie. Je verwerft inzicht in de opbouw van het skelet en anatomie in functie van het goed visueel weergeven, en je leert de bewegingsfuncties van het model te begrijpen. Je ondervindt het nut en plezier van een schetsboek.

Grafiek
In het atelier grafiek maak je kennis met de verschillende experimentele en ambachtelijke druktechnieken: hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, zeefdruk …
Deze technieken kan je dan later gaan aanwenden in je toegepast of vrij werk.

 

Waarom daarna nog Sense GV volgen?
De opgedane kennis wordt toegepast in grotere opdrachten, en een verdere uitdieping van grafiek & illustratie is aan de orde.
Via projectwerk wordt het contact met mogelijke opdrachtgevers concreet.
Je loopt een stage bij een professionele illustrator, grafieker of fotograaf, deze keuze bepaald mee de verdere loopbaan of studie.

Wil je nog meer informatie?

Wil je nog meer informatie over deze studierichting? Maak gerust een afspraak met een leerkracht voor een rondleiding en extra uitleg.


Iets voor jou?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.