BSO Haarzorg

3de graad

De opleiding haarzorg is een praktische opleiding. Tijdens de praktijklessen worden de basistechnieken aangeleerd en ingeoefend. De leerlingen leren het juiste evenwicht te vinden tussen wat praktisch haalbaar is en wat de klant wenst of droomt.

 

Het theoretische luik omvat algemeen-vormende vakken zoals Nederlands, Maatschappelijke vorming of PAV en vakken die aanleunen bij de opleiding zoals vaktechnologie (de huid en het haar met mogelijke aandoeningen, bespreking van
produkten,…). In het vak gelaatsverzorging leert de leerling de huid te verzorgen en make-up aan te brengen
aangepast aan leeftijd en mode. In het vak grime worden dan weer de verschillende basistechnieken voor toneelmake-up aangeleerd.

 

Kapper of kapster word je niet in een handomdraai. We mogen hier terecht spreken van een métier. Het leerkrachtenkorps staat dan ook garant voor een optimale coaching en leert de leerlingen gaandeweg om zelfstandige technieken te combineren met creativiteit en een persoonlijke toets. Als jongste afdeling binnen het Instituut Sint-Maria ligt de klemtoon zoals steeds, meer op kwaliteit dan op kwantiteit. Kwaliteit van het afgeleverde produkt: ‘goede kapsters en kappers’ door de kwaliteit van de aanpak: ‘intensieve en persoonlijke begeleiding van de jongeren door bekwaam personeel.

 

De dagelijkse sfeer in onze school en de jaarlijks wederkerende successen in competities met vele grotere Vlaamse en Belgische scholen bewijzen dat onze manier van werken vruchten afwerpt. De leerlingen kunnen in het zevende jaar een attest bedrijfsbeheer behalen en zo, indien ze dat wensen, een eigen zaak beginnen.

1ste 2de
Basisvorming
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Frans 2 2
Plastische Opvoeding 1 1
Specifiek gedeelte
Haarzorg 18 13
Taalworkshop 2
Stage 2 6
Bedrijfsbeheer 2
Complementair gedeelte
Engels 2
Toegepaste informatica 1
Totaal 34 34
Wil je nog meer informatie?

Wil je nog meer informatie over deze studierichting? Maak gerust een afspraak met een leerkracht voor een rondleiding en extra uitleg.


Iets voor jou?

Als je overtuigd bent van deze richting, kan je een afspraak maken om je in te schrijven.